Jenewein

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Udalosti

Igor Šuílík vystúpi na konferencii New Visions in HR 2017 s témou Strategic Talent Acquisition

20.7.2017

Igor Šulík, Managing Leadership Partner v slovenskom Amrope, ako skúsený profesionál v oblasti strategického poradenstva pre nastavovanie a realizovanie programov v oblasti Talent Acquisition a Leadership Services prijal pozvanie a bude jedným z prednášateľov, ktorí v hlavnom programe vystúpia na konferencii New Visions in HR 2017. V prednáške s názvom Strategic Talent Acquisition – ľudí treba poznať skôr, ako ich potrebujeme získať, bude hovoriť aj o tom, že systematické spoznávanie talentu človeka je predpokladom posunu od reaktívneho k proaktívnemu spôsobu získavania správnych ľudí v potrebnom čase. V poradí desiaty ročník konferencie organizuje spoločnosť In Form Slovakia a uskutoční sa 13. septembra 2017 v Bratislave. Jedným z troch generálnych partnerov podujatia je i4 Neuroleader Model, ktorý na slovenskom i širšom stredoeurópskom trhu predstavila a s úspechom aplikuje spoločnosť Amrop Slovakia.

Viac informácií...

 


Firmy deťom. ĎAKUJEME! – Pomáhajme pomáhať

13.7.2017

V nedeľu 10. septembra pobežíme deťom na pomoc. Slovenský Amrop opäť aktívne podporuje jedno z nosných podujatí Linky detskej istoty, n. o. – beh 21 km pre deti. Už po ôsmy raz cielene oslovujeme našich partnerov, klientov a širokú verejnosť, aby sme ich pod logom Firmy deťom. ĎAKUJEME! spojili pre dobrú vec. Okrem toho sa dobrovoľníckymi aktivitami zapojíme do prípravy a organizácie podujatia. Beh 21 km pre deti má totiž športový, spoločensko-rodinný, no najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov sú každý rok priamo použité na činnosť Linky detskej istoty. Pomáhajme pomáhať.

Pozvánka...
Bežecké propozície...
Registrácia...

 


Svetová konferencia The Amrop Group v znamení 40. výročia skupiny

3.7.2017

V Aténach sa za účasti viac ako stovky partnerov z celého sveta v dňoch 19. a 20. júna 2017 uskutočnila výročná konferencia The Amrop Group. Rešpektované fórum zamerané na upevnenie spolupráce a výmenu najlepších praktík globálnej siete líderských Executive Search spoločností bolo už tradične spojené s valným zhromaždením Amrop Partnership. Hlavnou témou, ktorá sa premietla takmer do všetkých bodov programu konferencie, bola oslava 40. výročia pôsobenia Amropu ako globálneho poskytovateľa služieb v oblasti Executive Search. Obzretie za minulosťou účastníkom konferencie sprostredkovali bývalí chairmani a súčasní členovia Dozornej rady Ulrich Dade a Luis Conde. K rozprávaniu o prítomnosti si José Ignacio Leyún, súčasný CEO a chairman Správnej rady, pozval Ángela Cano Fernándeza, prezidenta a COO BBVA, globálnej finančnej skupiny založenej v roku 1857. Budúcnosť a očakávané trendy sa stali obsahom vystúpení predstaviteľov úspešných start-upov – Johna Doxarasa, CEO zo spoločnosti Warply a Roopeho Heinilä, CEO zo spoločnosti SMARP. Za slovenský Amrop sa na konferencii zúčastnil Igor Šulík. Ako Co-Leader prvýkrát viedol pracovné stretnutie globálnej Industrial Practice Group, ktorá spolu s ostatnými regionálnymi a sektorovými pracovnými skupinami zasadala v dňoch predchádzajúcich hlavnému programu konferencie. Budúcoročná svetová konferencia Amropu sa uskutoční o rok v New Yorku.

 


Jaguar Land Rover Final Challenge 2017

3.7.2017

Poradenská spoločnosť Amrop, súčasť Jenewein Group, sa rovnako ako vlani stala jedným z troch hlavných partnerov záverečného golfového turnaja organizovaného v rámci golfových túr Jaguar a Land Rover Golf Tour 2017. Turnaj sa pod názvom JAGUAR LAND ROVER FINAL CHALLENGE 2017 uskutoční 28. septembra 2017 na ihrisku Heritage Course v exkluzívnom Penati Golf Resort v Senici, ktoré patrí do prvej stovky najlepších golfových ihrísk v Európe. V predvečer golfového turnaja sa hráči a ďalší pozvaní hostia stretnú na pozvanie hostiteľov na Opening party, kde si okrem zaujímavého programu budú môcť vyskúšať najnovšie modely automobilov značky Jaguar a Land Rover.

 


Igor Šulík ako prvý v Európe získal titul Master Trainer pre i4

27.6.2017

Po jarnom predstavení modelu i4 Neuroleader na slovenskom trhu poradenská spoločnosť Amrop, ktorá je súčasťou Jenewein Group, naďalej intenzívne rozvíja túto časť svojho portfólia, aby manažérom ešte lepšie pomáhala v profesijnom i osobnostnom raste. V druhej polovici júna sa Amrop stal oficiálnym partnerom The About My Brain Institute a Igor Šulík ako jediný Európan získal titul Master Trainer pre model i4. Igor Šulík je spolu s Mariom Fondatim certifikovaným konzultantom modelu i4 Neuroleader na Slovensku. Počas pobytu v Londýne svoj certifikát posunul o úroveň vyššie – stal sa jedným z tucta najvyššie hodnotených odborníkov na model i4, pričom ako jediný z nich pôsobí v Európe.

Model i4 Neuroleader – viac informácií...

 


Onboarding alebo ako privítať nového člena na palube

24.6.2017

Lucia Nacíková, konzultantka v personálnej spoločnosti Amrop, bola jedným z trojice odborníkov, ktorí svoje myšlienky a skúsenosti predstavili účastníkom workshopu nazvaného Onboarding alebo ako privítať nového člena na palube. Podujatie sa uskutočnilo 20. júna 2017 v Banskej Bystrici a organizátorom bol Stredoslovenský regionálny klub HRcomm a Kancelária HRcomm – Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, ktorého je Amrop Slovakia členom. Hovorilo sa o znižovaní fluktuácie zamestnancov počas prvého roka po nástupe, komunikácii s novými zamestnancami, plánovaní procesu onboardingu či efektívnom využívaní rôznych technológií. Lucia Nacíková vniesla do hlavnej problematiky stretnutia pohľad personálneho poradcu, ktorý firmám i nastupujúcim manažérom dokáže pomôcť pripraviť sa na tento proces ešte pred nástupom na novú pozíciu.

Viac informácií...

 


Diskusné fórum Potraviny 2017+ v réžii Fipry a Amropu

14.6.2017

Keďže potravinársky sektor je významnou a neobyčajne dynamickou súčasťou národného i európskeho hospodárstva, poradenské spoločnosti Fipra a Amrop z portfólia Jenewein Group prepojili svoje jedinečné know-how, aby spoločne pripravili diskusné fórum Potraviny 2017+ s podtitulom Budúcnosť potravinárskeho biznisu – koncepty, príležitosti a riziká. Uskutočnilo sa 21. júna 2017 v Bratislave a jeho hosťami boli predstavitelia potravinárskeho sektora predovšetkým na úrovni majiteľov, top manažmentu a manažérov regulačných záležitostí. Cieľom diskusného fóra bolo vyzdvihnúť potenciál potravinárskeho sektora v kontexte rastu, inovácií a nových možností, poukázať na riziká súvisiace s regulačnými snahami na domácej i európskej pôde a zdôrazniť význam rodinného podnikania v tomto sektore najmä z hľadiska transferu poznatkov medzi generáciami a zatraktívnenia potravinárstva medzi mladými.

Pozvánka...
Obsah podujatia v skratke...

 


Aj my sme mali rande s Naším Mestom

12.6.2017

Keďže nám záleží na Bratislave, meste, v ktorom sme sa narodili alebo ktoré si mnohí z nás vybrali za nový domov, Jenewein Group sa spolu so spoločnosťami Amrop a Fipra a nezávislým inštitútom EPPP stala súčasťou najväčšej akcie firemného dobrovoľníctva – podujatia Naše Mesto. Tento rok sme sa rozhodli, že aj touto formou utužíme naše vzťahy mimo kancelárie a zároveň pomôžeme tam, kde to najviac treba. Na piatok 9. júna 2017 si náš tím z bohatej ponuky Nadácie Pontis ako aktivitu vybral natieranie dlhého hrdzavého plota okolo materskej školy na Kríkovej ulici v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Sme hrdí, že patríme k takmer10 000 dobrovoľníkom, ktorí sa do projektu Naše Mesto zapojili tento rok. Dobrovoľnícke tímy vyčistili 177 parkov, záhrad či športovísk, namaľovali vyše 7 000 plotov a stien a umyli približne 900 okien.

Viac informácií...
Fotogaléria...
Video...

 


Jenewein Group podporila projekt Misia – osobnosti kuriérmi

7.6.2017

Vyše päťdesiat osobností vyštartovalo 7. júna 2017 do ulíc Bratislavy v úlohe špeciálnych cyklokuriérov, aby pomohli tam, kde to najviac treba. Tento rok peniaze, ktoré takto vyzbierajú, poputujú k deťom postihnutým mozgovou obrnou – Alexovi, Tatiane, Jakubovi a Miške. Jenewein Group podporila túto aktivitu a ako kuriérku si objednala Máriu Vaškovičovú, predsedníčku správnej rady Nadácie Krištáľové krídlo. Okrem nej sa medzi jazdcami objavila Anka Šišková, Danica Jurčová, Marcel Forgáč, Marián Labuda ml., Robo Jakab, Martin Mňahončák, Lucia Hablovičová, Jaro Bekr a ďalší. Okrem umelecky stvárneného certifikátu od Petra Stankoviča máme radosť najmä z toho, že sme ďalším konkrétnym krokom naplnili naše motto roku 2017 – Pomáhajme pomáhať.

Viac informácií...
Certifikát...
Fotografia...

 


Nástupníctvo v rodinných podnikoch témou diplomovej práce

5.6.2017

Zakladatelia mnohých rodinných podnikov na Slovensku sa dnes blížia k dôchodkovému veku, a tak je téma plánovania nástupníctva v rodinách viac ako aktuálna. Často sa o nej diskutuje v médiách i na odborných fórach vrátane akademickej pôdy. V diplomovej práci sa na ňu počas štúdia zamerala Magdaléna Majorošová, v súčasnosti už úspešná absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným cieľom jej práce bolo analyzovanie procesu plánovania nástupníctva a jeho napĺňania v rodinných podnikoch na Slovensku. Následne preskúmala pripravenosť rodinných podnikov a ich členov na transfer podniku na mladšiu generáciu. Keďže téma nástupníctva v rodinných podnikoch je dlhé roky v centre záujmu poradenskej spoločnosti Amrop, Mario Fondati, garant spolupráce s lokálnymi a rodinnými podnikmi, sa stal odborníkom, ktorý diplomantke poskytol nielen cenné skúsenosti, ale aj kontakty a možnosť zúčastniť sa na viacerých podujatiach venovaných rodinnému podnikaniu. Aj vďaka nemu práca prináša praktické výstupy a zaujímavé výsledky.

Plánovanie nástupníctva v rodinných podnikoch...